Odpovídající témata - 28 active

Krevní oběh

75 % cév zajišťuje oběh na úrovni tkání a buněk (tzv. mikrocirkulace). Jedná se o arterioly a venuly...

Imunologie

Imunitní buňky, spolu s krevním řečištěm, putují nejmenšími cévami k nejvzdálenějším buňkám těla, kd...

Oxidační stres a ochrana buněk

Často se píše o přetížení tzv. volnými radikály. Jedná se o velmi reaktivní, agresivní sloučeniny ky...