Odpovídající témata - CogniTib

Opičí mysl – skákající myšlenky

Stejně jako tlupa opic skáče z větve na větev, i myšlenky skáčou v hlavě. Pojem opičí mysl pochází ...

Bystrá mysl - soustředění a přesnost

Ať děláme cokoli, vždy máme na mysli cíl, kterého chceme svými činy dosáhnout. Je to nepochybně efek...

Probuďte smysly

Během intenzivních pracovních nebo studijních fází dochází v odpoledních hodinách často k poklesu du...

Udržení pozornosti - soustředění se na úkol

V pracovních projektech, ve fázích učení nebo zkoušek a často i v běžném každodenním životě jsou chv...